Kable do zaprawy betonowej

Ujemna temperatura powietrza utrudnia prace związane z zalewaniem zaprawy cementowej. Jest związane to z opóźnionymi procesami utwardzania spoiwa. Efektem tego mieszanka może nie osiągnąć zakładanych cech, zwłaszcza wytrzymałości. Istnieją odpowiednie zabezpieczenia przed takimi efektami. Przez odpowiednie osłonięcie przed ubytkiem ciepła oraz ogrzanie betonu następuje redukcja ujemnych następstw oddziaływania obniżonych temperatur. Do ogrzewania betonu stosuje się elektryczne kable grzewcze Elektra BET. Montuje się je w celu zabezpieczenia przed zalodzeniem nowej zaprawy cementowej oraz do minimalizacji czasu wiązania betonu. Przewód wystarczy doczepić do struktury zbrojeniowej. Następnie całość oblewa się zaprawą cementową a przewód podłącza do instalacji elektrycznej. Po zagęszczeniu zaprawy wystarczy obciąć kabel. Kable Elektra BET sprzedawane są o mocy 40 Wat na metr. Rodzaj zamocowania dobiera się w zależności od typu szalunku oraz grubości izolacji. Najczęściej wykorzystuje się 4-5 m przewodu na każdy metr kwadratowy konstrukcji. Producent przedstawia specjalistyczną tablicę z wykazem doboru odpowiedniego przewodu do konkretnych warunków. Kable grzewcze do zaprawy betonowej przeznaczone są do nieprzerwanej pracy przez czas czterdziestu dni